Game Axie Infinity

Khu vực thảo luận về game Axie Infinity

Thông Tin & Sự Kiện

cập nhật nóng tình trạng server, kế hoạch bảo trì, sự kiện tổ chức, tính năng mới chuẩn bị phát hành.
Chủ đề
96
Bài viết
98
Chủ đề
96
Bài viết
98

Cẩm Nang Axie Infinity

Chủ đề
98
Bài viết
100
Chủ đề
98
Bài viết
100

Dịch Vụ Mua Bán

Chủ đề
87
Bài viết
91
Chủ đề
87
Bài viết
91

Dịch Vụ Khác

cày thuê, trao đổi , v..v.
Chủ đề
394
Bài viết
405
Chủ đề
394
Bài viết
405

Report Scam

Chuyên Mục Báo Cáo SCAM liên quan đến game Axie Infinity
Chủ đề
2
Bài viết
11
Chủ đề
2
Bài viết
11
Top