Game Axie Infinity

Khu vực thảo luận về game Axie Infinity

Thông Tin & Sự Kiện

cập nhật nóng tình trạng server, kế hoạch bảo trì, sự kiện tổ chức, tính năng mới chuẩn bị phát hành.
Chủ đề
57
Bài viết
59
Chủ đề
57
Bài viết
59

Cẩm Nang Axie Infinity

Chủ đề
90
Bài viết
92
Chủ đề
90
Bài viết
92

Trao Đổi Kinh Nghiệm

Chủ đề
45
Bài viết
53
Chủ đề
45
Bài viết
53

Dịch Vụ Mua Bán

Chủ đề
62
Bài viết
66
Chủ đề
62
Bài viết
66

Dịch Vụ Khác

cày thuê, trao đổi , v..v.
Chủ đề
266
Bài viết
276
Chủ đề
266
Bài viết
276

Report Scam

Chuyên Mục Báo Cáo SCAM liên quan đến game Axie Infinity
Chủ đề
1
Bài viết
10
Chủ đề
1
Bài viết
10
Top