Game Axie Infinity Khu vực thảo luận về game Axie Infinity

Thông Tin & Sự Kiện

cập nhật nóng tình trạng server, kế hoạch bảo trì, sự kiện tổ chức, tính năng mới chuẩn bị phát hành.
Chủ đề
57
Bài viết
59
Chủ đề
57
Bài viết
59

Cẩm Nang Axie Infinity

Chủ đề
90
Bài viết
92
Chủ đề
90
Bài viết
92

Trao Đổi Kinh Nghiệm

Chủ đề
45
Bài viết
53
Chủ đề
45
Bài viết
53

Dịch Vụ Mua Bán

Chủ đề
62
Bài viết
66
Chủ đề
62
Bài viết
66

Dịch Vụ Khác

cày thuê, trao đổi , v..v.
Chủ đề
266
Bài viết
276
Chủ đề
266
Bài viết
276

Report Scam

Chuyên Mục Báo Cáo SCAM liên quan đến game Axie Infinity
Chủ đề
1
Bài viết
10
Chủ đề
1
Bài viết
10

Xây Dựng & Phát Triển Đội Ngũ Axie

BEAST - Lớp Thú

cách đọc thông số, cách tìm mua hệ quái thú tốt, cách nuôi ..
Chủ đề
69
Bài viết
69
Chủ đề
69
Bài viết
69

PLANT - Lớp Cây

Chủ đề
5
Bài viết
8
Chủ đề
5
Bài viết
8

BUG - Lớp Bọ

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chưa có

BIRD - Lớp Chim

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chưa có

MECH - Lớp Lai [Quái Thú x Bọ]

con lai giữa Quái và Bọ
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

DAWN - Lớp Lai [Thủy Quái x Chim]

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hỗ Trợ Khu Vực Hỗ Trợ Thành Viên

Các Link Hỗ Trợ

đường truy cập nhanh vào các địa chỉ liên kết cần thiết.

Góc Hỗ Trợ Thành Viên Mới

Chủ đề
33
Bài viết
35
Chủ đề
33
Bài viết
35

Thông Báo Từ [ AxieInfinity.com.vn ]

Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
640
Bài viết
682
Thành Viên
249
Thành viên mới nhất
tathanhquang
Top