lunacia

  1. ai

    Vùng Đất Lunacia : Tuần 30

    Thống kê Axie Dưới đây là danh sách thống kê sẽ được đưa ra trong mỗi phân tích hàng tuần. Các số liệu thống kê này được lấy từ: Coingecko (đối với giá AXS và SLP / vốn hóa thị trường) AxieWorld (đối với phí Thị trường & Phí Phối Giống) Axie MarketPlace (cho tất cả các dữ liệu khác) Thống...
Top