Bảng Giá Nhân Giống Axie

ai

Chicken
Staff member
bảng tính áp dụng giá AXS ($40.23) và SLP ($0.28) , tại thời điểm hiện tại.

Lần Nhân GiốngSLPAXSGiá Theo AXSGiá Theo USD
1300(150+150)40.1149$244.51
2600(300+300)40.1540$327.66
3900(450+450)40.1931$410.82
41500(750+750)40.2713$577.12
52400(1200+1200)40.3885$826.58
63900(1950+1950)40.5840$1,242.33
76300(3150+3150)40.8967$1,907.55
 
Top