Hướng Dẫn Cách Tính Lực Sát Thương và Lực Phòng Thủ

Mặc dù các trận chiến trong Axie nhìn có vẻ đơn giản, nhưng ẩn giấu trong đó còn rất nhiều điều cần biết. Sau khi trải qua vài trận đấu, có thể bạn sẽ thắc mắc làm thế nào để gây nhiều sát thương hơn và giữ cho con tank của bạn sống lâu hơn vài vòng đấu. Sau đây, mình sẽ cố phân tích việc này một cách đơn giản nhất có thể.


Các Chủ đề Trong Bài Hướng Dẫn Này

 1. Tính toán Sát thương
  1. Thưởng Búa Bao Kéo
  2. Combo tấn công
  3. Nhóm Axie & thẻ bài giống nhau
  4. Tấn công Chí mạng
  5. Khiên Axie phòng thủ
 2. Tính toán Khiên
  1. Thưởng chuỗi Khiên
 3. Tổng hợp


Tính Toán Sát Thương​

Có một vài yếu tố ảnh hưởng tới lượng sát thương mà các Axie của bạn gây ra mỗi lần tấn công:

 • Lợi thế Búa, Bao, Kéo / Lợi thế nhóm
 • Tấn công combo
 • Axie tấn công & thẻ bài có nhóm giống nhau
 • Tấn công gây sát thương chí mạng
 • Axie phòng thủ có khiên không? Nếu có, bao nhiêu?

Lợi Thế Búa, Bao, Kéo / Lợi Thế Nhóm​

Lợi thế về nhóm của Axie dựa trên trò chơi “Búa, Bao, Kéo”. Đối với mỗi nhóm trong Axie Infinity, có một số nhóm mà nó được cộng thêm 15% sát thương khi đối đầu, tương tự cũng có những nhóm được cộng thêm 15% khi đối đầu với nó.

h5OAcNJacpBGEq5tFRglL718dQ_5xj2PnNryl6rMRO9IOV4tIOqxsYmeyo4LSAe2ola90fn4Yzq3hNUEakMVsF8gTbAaN1B5CfHtr7m-jM5xCj_td6aAXaaPuUZXrm4M0IFfS24i

Điều quan trọng nhất cần lưu ý về “Thưởng BBK” đó chính là nó xảy ra dựa trên Kỹ năng/Thẻ bài tấn công, và nhóm của Axie phòng thủ. Nhóm của Axie tấn công không liên quan đến thưởng BBK, nhưng nó cũng sẽ gây ảnh hưởng trong các chủ đề sau.

Cũng cần lưu ý là thưởng BBK có tác dụng cho cả 2 chiều.

Ví Dụ Thưởng BBK​

 • Một thẻ bài tấn công nhóm beast (Imp, Nutcracker, Hero) tấn công một Axie có cơ thể thuộc nhóm plant.
fhYBRxm-uJDV03B4i_tefdK3LcvN344iWRtEm0ULtlzo06OpJp92TwjTFV7fgf5-5DeH-q3wkpBumz_fxOTl9Gj00d4mNYC4SSKQjryWPfWc7TNVwc0-EZH_MvTFOi9R3a3qJ5ZP

Thẻ bài nhóm beast này có lợi thế so với Axie phòng thủ thuộc nhóm plant, cho nên có được nhận thêm 15% sát thương so với sát thương gốc.
 • Một thẻ bài tấn công thuộc nhóm aqua (Teal Shell, Shoal Star, Koi) tấn công một Axie có cơ thể thuộc nhóm plant.
wHb1RS_YU_b87Lu_niyNsltSls-IR6kGRAAMvX1mRC1bXWxnHG9Ux9cvAr6XDwvkhZgxYShB4eUYfCNhhYi8KcB8DzfKRSl6iwv8h_XsLJXfBWiXB4_hcm6ib9ML8tnBivIe-GzK

Thẻ bài tấn công aqua gây ít hơn 15% sát thương, do Axie phòng thủ nhóm plant có lợi thế sơ với Axie nhóm aqua.
 • Một thẻ tấn công nhóm bird (Kestrel, Little Owl, Pigeon Post) tấn công một Axie aqua.
p61YI70tAO0qSojlWbBUlSu9EO5751JtiDsP9e5nIVGcJEuY8aSq0QtfzhSJpQiSJWy5aAvv-bCrxMdCMqXeFAkKYFyrbNOxZ8-3cI9Du6dshOH4vUtDkagxuCC9pvfHbLRE1UpH

Bird và aqua là hai nhóm trung lập với nhau (không nhóm nào có lợi thế) nên đòn tấn công sẽ gây sát thương gốc.

Combo Tấn Công​

Combo tấn công là khi một Axie tấn công với hai thẻ bài hoặc nhiều hơn trong một vòng đấu. Các combo sẽ gây thêm 1 chút sát thương tùy theo kỹ năng (skill) của Axie ra combo đó. Kỹ năng càng cao thì thêm càng nhiều sát thương.

Công thức để tính sát thương của combo tấn công đó là: (tấn công * kỹ năng) / 500

Ví Dụ Cho Combo​

Một Axie nhóm aqua với 35 điểm kỹ năng chơi 2 thẻ bài: Hare (120 sát thương) và Hungry Bird (110).

35 * 120 = 4200 / 500 = 8.4
Hare sẽ được nhận thêm 8 điểm sát thương bởi vì nó được chơi cùng 1 thẻ bài khác
35 * 110 = 3850 / 500 = 7.7
Hungry Bird sẽ được nhận thêm khoảng 7-8 điểm sát thương bởi vì nó được chơi cùng 1 thẻ bài khác

Lưu ý Combo Tấn Công​

 • Công thức này không hoàn hảo. Trong thực tế có thể bị sai số khoảng 1 đơn vị (có thể do số thập phân và làm tròn) nhưng nó cũng cho bạn 1 sự ước lượng
 • Chơi nhiều thẻ bài hơn trong một combo KHÔNG tăng điểm thưởng. Công thức tính giữ nguyên cho mỗi thẻ bài được chơi cho dù đó là combo 2 thẻ hoặc 4 thẻ bài

Axie & Thẻ Bài Tấn Công Có Nhóm Giống Nhau​

Một yếu tố nữa trong việc tính toán sát thương đó là liệu Axie tấn công có sử dụng một thẻ bài cùng nhóm với nó hay không.

Ví dụ một Axie nhóm beast có Imp, hoặc Goda.

sameclassbonus.png

Hai kỹ năng được khoanh có “thưởng cùng nhóm”​

Mỗi đòn tấn công sử dụng thẻ bài tấn công cùng nhóm với Axie sẽ được cộng thêm 15% sát thương. Ví dụ, Imp (110 sát thương gốc) với một Axie nhóm beast sẽ gây 126 sát thương.

Tấn Công Chí Mạng​

Các đòn tấn công chí mạng xảy ra khá ngẫu nhiên nên mình sẽ không nói kỹ, nhưng bạn cũng nên biết về chúng. Khả năng Axie gây đòn chí mạng dựa trên chỉ số Morale (Tinh thần). Chỉ số càng cao thì càng dễ ra đòn chí mạng.

Nếu Axie của bạn may mắn và ra được crit (sát thương chí mạng), nó sẽ gây 200% sát thương lên Axie phòng thủ.


Axie Phòng Thủ Có Khiên Không?​

Mảnh ghép cuối cùng chính là liệu Axie phòng thủ có khiên không. Nếu không, mỗi đòn tấn công (cả phần cộng thêm) sẽ làm giảm HP (Sức khỏe) của bên phòng thủ.

Nếu có khiên, Axie tấn công sẽ làm giảm điểm Khiên cho đến khi khiên bị vỡ, sau đó HP sẽ giảm. Một số thẻ bài có thể bỏ qua khiên khi tấn công (chủ yếu là các debuff doubletalk và stun) nhưng hãy tìm hiểu thêm trong một bài hướng dẫn nâng cao khác.

Ví dụ về Khiên​

Nếu một Axie phòng thủ có 80 điểm khiên và một Axie khác gây 100 sát thương lên nó, Axie phòng thủ sẽ mất 80 khiên và 20 sức khỏe.


Tính Toán Khiên​

Có hai loại thưởng khác nhau có thể tăng điểm khiên cho các Axie phòng thủ:

 • Thưởng cùng nhóm
 • Thưởng chuỗi

Thưởng Cùng Nhóm Cho Khiên​

Thưởng này cho khiên cũng tương tự như “thưởng cùng nhóm” cho tấn công. Với mỗi thẻ bài phòng thủ cùng nhóm với Axie, bạn sẽ nhận thưởng 15%.

Ví Dụ Về Thưởng Cùng Nhóm Cho Khiên​

Bạn đang phòng thủ với một Tank Axie nhóm plant, và bạn chơi a Hermit (thẻ bài nhóm aqua) và Carrot (thẻ bài nhóm plant). Riêng thẻ bài Carrot sẽ được tặng 15% điểm bởi vì nhóm giống nhau.

15shieldbonus.png

Chơi 3 thẻ bài trong ô đỏ sẽ được thêm 15% điểm khiên.​

Một Axie nhóm plant chơi Hermit (100 điểm khiên gốc – thẻ aqua) & Carrot (40 khiên gốc – thẻ plant). Tổng điểm khiên là 140. Carrot nhận thêm 15% bởi vì nó là thẻ bài plant được chơi bởi một Axie nhóm plant. Lúc này điểm khiên của thẻ Carrot là 46 nên tổng điểm khiên Axie này được nhận là 146

Thưởng Chuỗi​

Chuỗi là khi hai Axie hoặc nhiều hơn chơi các thẻ bài có nhóm giống nhau trong một vòng đấu. Nhóm của Axie không liên quan tới chuỗi. Ví dụ một Axie nhóm aqua chơi Beech (thẻ bài plant) và một Axie nhóm bug chơi Shiitake (thẻ bài plant) chúng là một chuỗi và sẽ nhận thêm khoảng 5-6% điểm khiên.

Kaklx14RVkCHOsqxGC30RVMBleW8_S31pdjQtYZQaKZW_NpugPw0qw9GhVPCTUwHjAIAh6eZGMtm09j-O_ZSLks0TF2b3623U73ywW4DsfmhRXeMWYOxEK8B-TtEulVwEl1nTO4t

Hai Axie chơi các thẻ cùng nhóm để tạo thành một chuỗi.​

Ví Dụ Cho Thưởng Chuỗi​

 • Axie 1 chơi Carrot (plant) và Hermit (aqua)
 • Axie 2 chơi Shiitake (plant) và Tiny Dino (reptile)
Carrot (40 khiên gốc) và Shiitake (40 khiên gốc) đều thuộc nhóm plant nên chúng sẽ được nhận Thưởng Chuỗi. Hermit và Tiny Dino lạc loài cho nên điểm khiên gốc của chúng giữ nguyên. Tổng điểm khiên được cộng lại cho mỗi Axie:

Axie 1 – Carrot (42 khiên sau thưởng) + Hermit (100 khiên gốc) = 142 tổng khiên
Axie 2 – Shiitake (42 khiên sau thưởng) + Tiny Dino (80 khiên gốc) = 122 tổng khiên

Tổng Kết​

Chúng ta vừa tìm hiểu rất nhiều loại thưởng và công thức tính toán. Mới đầu có thể bị choáng nhưng bạn không cần phải tính nhẩm mỗi trận chơi game. Chủ yếu là để bạn có thể xác định kết quả phối hợp khi mua và nhân giống các Axie.

Mỗi thưởng tấn công hoặc khiên đều có thể cộng dồn. Cho nên bạn có thể được thưởng BBK + thưởng cùng nhóm + thưởng combo trong cùng một đòn tấn công.

Beast đồng bộ chơi > 2 thẻ bài tấn công một Axie tank nhóm plant = tin xấu cho con plant.
 
Top