Hướng Dẫn Nhân Giống [BREED] Axie

Cũng như vật nuôi ngoài đời thực, Axie có thể được nhân giống để lai tạo Axie mới. Những Axie đời sau này có thể chiến đấu, nhân giống tiếp, hoặc được bán trên thị trường của chúng mình.
Nhân Giống & Kiếm Lợi Nhuận Trong Axie Infinity​

Để kiểm soát số lượng Axie, việc nhân giống có một số yêu cầu cụ thể về nguyên liệu.

:Axie_Stage1:

  • Mỗi Axie có thể được nhân giống tối đa 7 lần.
  • Chi phí để nhân giống là 4 AXS cũng như Smooth Love Potions (SLPs).

Smooth Love Potion có thể kiếm được nhờ chơi chế độ PvE Adventure cũng như PvP Arena. Khi nhận được SLP, bạn có thể đồng bộ chúng với ví tiền của bạn qua trang này.

Vui lòng lưu ý rằng bạn không thể nhân giống anh em với nhau và Axie đời bố mẹ không thể được nhân giống với Axie đời con!
092D301A-7B76-4477-A41A-FD8FC612ABD8-1024x473.png
Chi phí để nhân giống hai Axie sẽ dựa trên số lần đã nhân giống của cả hai bố mẹ.

Ví dụ với hai Axie, mỗi con đã từng được nhân giống 6 lần (breed count: 5/7, breed number: 6) sẽ yêu cầu 2×1950 = 3,900 Smooth Love Potion để được nhân giống tiếp. Vui lòng lưu ý rằng các Axie Origin và MEO không yêu cầu SLP để nhân giống, tuy nhiên, chúng vẫn bị giới hạn bởi 7 lần nhân giống.


:Axie1_Ginger:

Loại Gen

Mỗi Axie có 6 bộ phận cơ thể cũng như hình dáng. Đối với mỗi bộ phận, một Axie sở hữu 3 loại gen. Gen trội (D), gen lặn (R1), và gen lặn thứ 2 (R2).

edRsnIB7LxczY5ue3WQL_zzzeVEk3SjE8BqGWT-sZloXtA-bPSyy2ibDVDmiWYyXxUr64rKkQ6gcJJxHIwbKjR5t65PZSgJ175c0BXRkmtoDbsG7WSLyhuATMLNZo7EGUaGqkORg
Gen trội là thứ quyết định bộ phận cơ thể làm ngoại hình của Axie. Khi nhân giống, mỗi loại gen có khả năng di truyền đến đời con:

Trội (D): 37.5% khả năng di truyền cho con.

Lặn (R1): 9.375% khả năng di truyền cho con.

Lặn thứ 2 (R2): 3.125% khả năng di truyền cho con.

Bạn có thể sử dụng bảng tính này để tra cứu khả năng di truyền khi nhân giống 2 Axie.

Bạn có thể xem bằng cách dùng bản mở rộng này, xây dựng bởi Freak.


:Axie1_Puff:

Nhóm được Tính Toán Như Thế Nào?

Không có các gen lặn cho nhóm.

Mỗi bé Axie có 50% khả năng thừa hưởng loại nhóm của mỗi bố mẹ khi được sinh ra. Thế nên, một cặp Beast/Aquatic sẽ có 50% tỷ lệ sinh ra một Axie thuộc nhóm Beast và 50% tỷ lệ sinh ra nhóm Aquatic. Nếu hai bố mẹ có cùng một nhóm, em bé sẽ đảm bảo cũng thuộc nhóm đó.


:Axie_Kotaro:

Điều Gì Cần Lưu ý Khi Nhân Giống?

Khi nhân giống, nhiều người chơi có mục tiêu lai tạo Axie khỏe để chiến đấu.

Đây đồng nghĩa với việc hướng đến lai tạo Axie Phòng Thủ, Tấn Công, Hỗ Trợ tốt. Bạn muốn tìm hiểu chung về các loại chiến đấu điển hình? Xem hướng dẫn lối chơi của bọn mình ở đây!

Hãy cùng xem một ví dụ dưới đây.

Gần đây, mình muốn nhân giống một Axie phòng thủ mạnh. Bước đầu, mình xem xét trong bộ sưu tập của mình có những Axie nào, mà khi lai giống có khả năng cao tạo ra Axie giỏi chịu sát thương.

Cụ thể, mình tìm kiếm những Axie với điểm Sức khỏe cao và thẻ bài có điểm phòng thủ cao hoặc thẻ bài tự hồi sức, vì điểm này sẽ giúp chúng hấp thụ nhiều sát thương hơn.

PLANjTx1sERrn3kH9W4vc78S_5wJca1kHxrTKMJHREkiCfmYVK6sEl5jz9KpUDjry0As4IqXm8_aAct60MSofFfSO5Qr976OLWWEeBRTf9WaB4Qxjh2X2beljSCrUoUHEhyEjq4J
Mình chọn ra hai Axie như trên.

Cả hai Axie đều có chỉ số HP cao — Nhìn chung mình thấy >54 là chỉ số HP cao và từ 57-61 là rất cao. Cả hai đều có khả năng tự hồi sức và ít nhất 3 thẻ bài với 80+ phòng thủ! Một trong số đó là Axie nguyên bản và Axie còn lại đã được nhân giống một lần, thế nên chi phí để nhân giống lúc này là 450 SLP + 4 AXS.

Lưu ý rằng một số người chơi chỉ muốn tạo ra các em bé có ngoại hình đẹp nhất có thể! Mà đẹp hay không thì tùy mắt người xem (nhiều khi là thế).
psguIMWpW61zullz_bsfTny5fOLo6ckzG8OJpYIp-rqHmVh_GJszunyevuTiCeWVAlyP4OOTZoLzWgIrsS_qr8UGeZpI961nGWjdaogxjDurvEBYaeW-o7jDnCQjTcoOlm7X814B
Để nhân giống, bạn chỉ cần di chuyển đến trang web của các Axie bạn có, bằng cách nhấp vào chúng trong trang lưu trữ của bạn.

wmNuxgnNvxP-BlAfCc5XMCt_p_OrWILmQ3oyOtpyMnvSm5_aEXkIg4dYzYnKaD4LkfuVTP51-85BUmvSl1iR8wj7qLeB9X8EXhKCnaTIHKVzsuOocO_9hYLuQjGVIw_QYFZ4pyHE
Tiếp theo, nhấp “Breed”.

arIhszIbakyPpWg_3fM0NdqJz0PbXJ0Ta7tC6cgDNSshO8nBbmdMDnTBVc_o9pyBicEzAlKi4G2xFivedH2MAlBLyCfw-mHd3M8pXgYFRcsVFflwWaEZu35JqxvVA97_XQPdgUz5
Sau đó chọn một Axie khác để ghép đôi với nó!


Bộ Phận Mystic Và Holiday


:slp:

Một số bộ phận không thể di truyền qua nhân giống. Kể từ tháng một năm 2020, chúng mình sẽ có các bộ phận Mystic và các bộ phận cơ thể Holiday có được từ event đặc biệt nhân giống Ngày lễ.​

Một Axie Cần Bao Lâu để Trưởng Thành?

Các Axie cần 5 ngày để trưởng thành. Lưu ý rằng chỉ Axie trưởng thành mới có thể chiến đấu.
 
Top